Omaisille

Käytännön järjestelyissä Teidän on helpointa kääntyä joko valitsemanne hautaustoimiston tai vainajan kotiseurakunnan puoleen. Hautaustoimiston ei tarvitse sijaita vainajan kotikunnassa.

Mitä tarvitsette ennen hautaustoimistoon tuloa?

On hyvä selvittää, onko vainaja eläessään jättänyt joko kirjallisia tai suullisia toiveita hautajaistensa järjestämisestä. Mikäli toivomuksia on esitetty, on niitä pyrittävä noudattamaan niin hyvin kuin käytännössä on mahdollista.

Ennen hautaustoimistossa asioimista ette vielä tarvitse kuolintodistusta / hautauslupaa.

Hautaustoimistoon tullessanne on hyvä, jos olette keskustellut muiden omaisten kanssa vaihtoehdoista:

  • milloin ja missä toivotte, että siunaus tai saattotilaisuus järjestetään.
  • onko vainaja toivonut tuhkausta vai arkkuhautausta
  • teillä on hautapaikkatiedot mahdollisesta vanhasta sukuhaudasta
  • jos Teillä on tuttu perhepappi, olette tarkistanut hänen aikataulunsa sopivuudesta omiin toiveisiinne

Kaikki hautajaisjärjestelyt ja tietojen keruu voidaan hoitaa myös yhdessä hautaustoimistovirkailijan kanssa.


Nämä asiat omaisten tulisi muistaa

Kuolinpäivänä

1. Lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen ja hautausluvan. Omainen voi pyytää kopion kuolintodistuksesta. Tieto kuolemasta välittyy lääkärin kautta väestötietojärjestelmään ja siitä eteenpäin Kelalle ja eläkelaitoksiin. Jos vainajalle tehdään ruumiinavaus, kuolintodistuksen saa vasta sen jälkeen.

2. Pyydä isännöitsijää tai huoltomiestä nostamaan taloyhtiön lippu puolitankoon.

Kuolinviikolla

3. Varaa aika hautaustoimistoon. Valitse arkku, hautakivi ja uurna. Hautaustoimisto voi auttaa pitopalvelun tilaamisessa ja jopa kuolinilmoituksen tekemisessä.

4. Tilaa virkatodistus kirkkoherranvirastosta / keskusrekisteristä tai maistraatista. Se on välttämätön vainajan ja kuolinpesän asioita hoidettaessa esimerkiksi pankissa. Virkatodistuksen avulla vainajan tilitä voi maksaa kuolemaan liittyviä kuluja.

Lähiviikkojen aikana

5. Peruuta lehtitilaukset ja muut suoraveloitukset. Irtisano mahdollinen ateriapalvelu. Ulkomaalaiset maksulliset viihdepalvelut, kuten Netflix, katkeavat, kun luottokortti kuoletetaan.

6. Mitätöi vainajan henkilöllisyyspaperit kuten passi.

7. Ilmoita kuolemasta vakuutusyhtiöön. Henkivakuutuskorvausta voi hakea myöhemmin. Jos vainaja oli työelämässä, hae korvausta työnantajan ryhmähenkivakuutuksesta Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista.

Kuukauden sisällä

8. Kotimaiset palveluntarjoajat saavat tiedon asiakkaansa kuolemasta väestötietojärjestelmän kautta. Tieto ei välity ulkomaalaisille yrityksille, joten lakkauta vainajan sähköposti, Twitter-tili ja muut vastaavat palvelut. Yhtiöiden sivustojen ohjeosiossa on toimintaohjeet, jotka ovat usein englanniksi. Yleensä yhtiöön pitää lähettää virkatodistus sekä todistaa oma henkilöllisyytensä.

9. Lakkauta vainajan Facebook-sivu tai muuta se muistosivuksi. Muistosivuksi muutettu sivu jäädytetään, ja siellä voidaan jakaa muistoja vainajasta. Suomenkieliset ohjeet löytyvät Facebookin ohje- ja tukikeskuksesta.

Kolmen kuukauden sisällä

10. Lakisääteinen perunkirjoitus on tehtävä viimeistään kolme kuukautta vainajan kuolemasta. Perukirjan tehtävänä on toimia muun muassa veroilmoituksena perintöveroa varten sekä omaisuusluettelona. Perukirjan voi vahvistuttaa maistraatissa.

Vuoden kuluessa

11. Vainajan tuhkien sijoitus pitää päättää viimeistään vuosi tuhkauksen jälkeen. Tuhkat pitää sirotella yhteen paikkaan, ja aina maa- tai vesialueen omistajan tai haltijan luvalla. Useissa kaupungeissa on nimetty sirottelualue. Helsingissä tällainen on Abrahaminluodon alue Harmajan lähellä. Muutama hautaustoimisto tarjoaa palvelunaan venekuljetusta tuhkausalueelle.