Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta ja aina kun vainajan viimeinen kotipaikka on ollut Suomessa. Perunkirjoituksessa laadittava perukirja on luettelo kuolinpesän osakkaista sekä vainajan ja lesken varoista ja veloista sellaisina kuin ne vainajan kuolinpäivänä olivat.

Perukirjaan merkitään kaikki ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä perintöverotuksen toimittamisen sekä perinnönjaon kannalta.

Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, yleistestamentinsaajat sekä avio-oikeuden nojalla leski. Perillisten
selvittämiseksi tarvitaan sukuselvitys, joka koostuu virkatodistuksista vainajasta 15 -vuotiaasta kuolinpäivään saakka.

Velvollisuus perunkirjoituksen toimittamisesta kuuluu kuolinpesän osakkaille.

Hintamme perunkirjoitukselle alkaen 490€.

 

Hautaustoimisto | Helsinki | Vantaa |Espoo